Regulament concurs DirtBike - TriSport

Editat la: 26 mai 2024 la 11:05

REGULAMENT OFFICIAL CONCURS FACEBOOK (GIVEAWAY) DirtBike / TriSport (MTB Orbea)


SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORII CONCURSULUI
REGULAMENT OFICIAL CONCURS FACEBOOK CU @TriSport / Bicicleta MTB Orbea


Sect.1.1. Concursul este organizat de: Legis Cons srl înregistrată la Registrul Comerțului Brasov sub numărul J08/488/2003, CIF: RO15295724, cu capital social în valoare de 200 de lei, (denumit în continuare “Regulament Oficial”/”Regulament”). 


SECȚIUNEA 2. DURATA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI
Sect.2.1. Concursul are loc exclusiv pe teritoriul României și poate participa orice persoană. Concursul începe la data de 27.05.2024, odată cu publicarea postării concursului pe profilul pe pagina de Facebook a DirtBike Romania, și se încheie la data de 30.06.2024, la ora 00:00, ora României. Concursul are se desfășoară exclusiv pe contul de Facebook
@DirtBikePunctRo, disponibil la următoarele adrese:
https://www.facebook.com/DirtBikePunctRo
Sect.2.2. Câștigătorul va fi anunțat pe data de 07.07.2024 pe pagina de Facebook DirtBikePunctRo

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
Sect.3.1. La acest concurs poate participa orice utilizator al platformei Facebook care deține un cont real pe platformă și care îndeplinește criteriile de participare descrise în continuare în prezentul regulament.
Nu au dreptul de a participa la acest concurs angajații și rudele de până la gradul 2 ai reprezentaților companiei organizatoare și ai agențiilor cu care compania organizatoare colaborează.
Comentariile de pe conturile false vor fi șterse si nu vor participa la acest concurs.
Comentariile postate de alte persoane decat persoana care a publicat anuntul pe www.DirtBike.ro vor fi sterse si nu vor participa la acest concurs.
Fiecare anunt = un comentariu = o sansa de castig.


SECȚIUNEA 4. PREMIILE CONCURSULUI
Sect.4.1. Premiul concursului este furnizat de către Organizator: o bicicleta MTB Orbea Onna 50. Condiția este ca acesta să fie disponibil pe site-ul web www.TriSport.ro.
Sect.4.2. În concurs va fi desemnat un câștigător, care vor primi premiile oferite de Organizator, așa cum sunt specificate în – SECȚIUNEA 4.1
Sect. 4.3. Premiul va fi acordat prin tragerea la sorti a postărilor care îndeplinesc condițiile de participare descrise la SECȚIUNEA 4.5.
Sect. 4.4. Premiul va putea fi ridicat de la sediul magazinului TriSport din București sau va fi expediat prin curier parțial asamblat. Expedierea se va efectua exclusiv pe teritoriul României.
Sect. 4.5. Extragerea se va efectua cu ajutorul aplicației Comment Picker (https://commentpicker.com/) 


SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI
Sect.5.1. Concursul se va desfășura exclusiv pe contul de Facebook @DirtBikePunctRo (https://www.facebook.com/DirtBikePunctRo) în perioada indicată în SECȚIUNEA 2, prin intermediul unei postări în feed.
Sect.5.2. Pentru a participa la concurs, utilizatorii trebuie să îndeplinească în totalitate următoarele acțiuni:
5.2.1. Să urmărească contul de Facebook @DirtBikePunctRo
(https://www.facebook.com/DirtBikePunctRo)
5.2.2. Să posteze un comentariu DOAR la postarea cu concursul DirtBike / Orbea (comentariile la alte postari NU sunt luate in considerare) a unui linkul cu anunțul activ cu vânzarea unui produs de ciclism publicat pe www.DirtBike.ro împreuna cu o poveste împreună despre produsul vândut. Acceptam și povești fictive daca sunt distractive.
5.2.3. Să menționeze cu tag (#) minim un prieten în comentariu.
● Numărul de comentarii nu este limitat. Fiecare comentariu reprezintă o șansă de câștig. Se pot posta mai multe comentarii de către aceeași persoană, dar anunțul și povestea trebuie sa fie diferite
● Nu puteți participa la acest concurs cu anunțul altei persoane
Sect.5.3. Pentru ca o înscriere să fie considerată valabilă și înregistrată de către un participant acesta trebuie să respecte, în mod cumulativ, următoarele condiții:
● Să nu încalce în niciun fel prezentul Regulament oficial;
● Anunțul pe care îl publicați in comentarii sa fie anunț personal. NU se vor lua in calcul anunțurile care sunt ale altei persoane
● Să nu conțină detalii defăimătoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare în general sau în mod direct pentru persoane de o anumită rasă, entitate, religie, orientare sexuală sau grup socio-economic sau mesaje ilegale, imorale sau antisociale;
● Să nu conțină amenințări către orice terță persoană, loc, afacere sau grup, să nu lezeze intimitatea, dreptul la viață privată și/sau alte drepturi ale oricărei terțe persoane, firmă sau entitate și nu trebuie să încalce în niciun alt mod legile și reglementările aplicabile;
● Să nu conțină referiri sau mesaje cu privire la mărci înregistrate sau neînregistrare;
● Să nu folosească expresii protejate prin drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală;
● Să nu promoveze mărcile de țigarete, alcool, consumul de tutun și alcool, jocuri de noroc, casino, pariuri, servicii financiare, dating;
● Să nu conțină mesaje adresate minorilor și să nu facă referire la minori;
● Să nu includă date cu caracter personal aparținând lui sau altor persoane.


Participantul care va posta un comentariu care nu îndeplinește condițiile enumerate mai sus, va fi descalificat și nu va fi luat în considerare în vederea includerii în tragerea la sorți și/sau și a desemnării participanților câștigători.


Organizatorul are dreptul, dar nu și obligația, de a șterge/modifica/altera în orice mod comentariul/comentariile participantului/participanților ce nu îndeplinește/îndeplinesc condițiile enumerate mai sus.


Sect.5.4. Nu vor fi luate în considerare:
● Comentariile care NU conțin linkul către anunțul personal de vânzare/cumpărare publicat pe www.dirtbike.ro;
● Comentariile care nu conțin minim 1 tag către un cont real;
● Intențiile de participare la concurs manifestate prin intermediul mesageriei private Facebook, Instagram, email sau alte platforme.


Răspunsurile oferite la postările care distribuie postarea inițială de concurs, pe alte conturi, altul decât cel @DirtBikePunctRo nu vor fi luate în considerare comentariile la postările de pe conturile de Facebook ale Organizatorului.


Răspunsurile primite după momentul încheierii concursului, așa cum este definit în SECȚIUNEA 2 al prezentului regulament.


SECȚIUNEA 6. ANUNȚAREA CÂȘTIGĂTORULUI ȘI ACORDAREA PREMIULUI
Sect. 6.1. Tragerea la sorti a câștigătorului va avea loc după încheierea concursului la data de 07.07.2024.
Sect. 6.2. Va fi selectat 1 singur câștigător. În cazul în care nu se poate lua legătura cu un câștigător pentru detalii privind premiul, sau acesta refuză să primească premiul, sau dacă destinatarul final al premiului nu îndeplinește criteriile menționate în SECȚIUNEA 4, se vor alege alți câștigători.

Sect. 6.3. Câștigătorul va fi notificat prin menționarea în postarea cu rezultatele concursului de pe contul @DirtBikePunctRo de pe Facebook, unde, cu mențiunea unor eventuale restricții tehnice ale platformei, va fi etichetat pentru a primi notificarea că a fost menționat în postare. De asemenea, se vor face încercări de a intra în contact cu el prin intermediul mesageriei Facebook prin @ DirtBikePunctRo
(https://www.facebook.com/DirtBikePunctRo) pentru a mări șansele de răspuns.

Sect. 6.4. Pentru a verifica câștigătorul, acesta va trebui să trimită un e-mail cu datele sale personale la adresa de contact [email protected] . Informațiile necesare includ: nume, prenume, vârstă, număr de telefon, orașul de rezidență, în vederea ulterioarei contactări de către reprezentanții Organizatorului.


Sect. 6.5. Câștigătorul are timp până pe 15 iulie 2024, ora 9:00, ora României, să trimită datele personale în vederea verificării și stabilirii detaliilor privind premiul. Dacă câștigătorul nu poate fi confirmat până la data menționată mai sus, vom alege alți câștigători și ne vom lua legătura cu aceștia printr-un mesaj privat prin intermediul aplicației Facebook.
Aceștia au la dispoziție 24 de ore pentru a se verifica prin trimiterea datelor personale necesare.


Sect. 6.6. În circumstanțe independente de Organizator, acesta nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea acordării premiilor.

SECȚIUNEA 7. RESPONSABILITATE
Sect.7.1. Organizatorul va acordă premiul în conformitate cu specificațiile acestui Regulament oficial. Orice hotărâre asupra concursului luată de către Organizator este finală și nu se supune nici unui recurs.


Sect.7.2. Organizatorul nu se va implică în niciun schimb de corespondență și nici nu se vor angaja în vreo comunicare cu privire la concurs, câștigători, probleme procedurale sau rezultatele concursului, exceptând cele menționate prin Regulamentul oficial.


Sect.7.3. Participantul înțelege și garantează că nu va postă comentarii care:


● încalcă, în orice mod, legile aplicabile;


● reprezintă o încălcare a drepturilor de autor, a dreptului la imagine sau a dreptului la protecția datelor cu caracter personal aparținând unei terțe persoane;


● conțin referiri sau trimiteri la mărci înregistrate sau neînregistrate;


● promovează mărci de produse de tutun, alcool, consumul de tutun sau alcool, jocuri de noroc, pariuri, casino, casino online, servicii financiare, împrumuturi;


● conțin și fac referire la detalii defăimătoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare pentru persoane de o anumită rasă, entitate, religie, orientare sexuală sau grup socio-economic;


● conțin amenințări adresate oricărei terțe persoane, loc, afacere sau grup;


● lezează intimitatea sau dreptul la viață privată a unei terțe persoane;


Sect.7.4. Participantul înțelege și recunoaște că va fi singurul responsabil și că va acoperi oricare și toate prejudiciile cauzate Organizatorului ca urmare a încălcării drepturilor terților prin comentariul încărcat, inclusiv dar fără limitare, drepturile de proprietate intelectuală. Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării pe contul de Facebook sau pe contul de Facebook ale Organizatorului a unor mesaje inadecvate sau care încalcă drepturile unui terț (inclusiv drepturile de autor) și va despăgubi Organizatorul pentru toate prejudiciile suferite ca urmare a utilizării, unor mesaje inadecvate sau care încalcă drepturile de proprietate intelectuală, precum și orice alte drepturi aparținând unor terțe părți.

Sect.7.5. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:


● acțiunile și calitatea serviciilor prestate de către terți pentru și în numele său;


● probleme de ordin tehnic sau de incapacitate a participantului (erori ale browserelor, probleme ale conexiunii la internet, probleme de hardware sau software ale device-ului cu care accesează platforma Facebook, incapacitatea Participantului de a lucra pe calculator/telefon sau de a naviga pe internet) pe care le-ar putea întâmpina aceștia la înscrierea în concurs, din motive ce nu țin de Organizatori;


● postarea comentariilor în afara perioadei concursului, așa cum este definită la SECȚIUNEA 2 din prezentul regulament;


● eventualele dispute legate de drepturile Participanților asupra conturilor de Facebook sau de datele de contact ale participanților;


● orice încercare de participare la concurs făcută în afara perioadei definite în prezentul regulament;


● pierderea de către Participant a datelor de logare, blocarea contului de Facebook, a adreselor de e-mail ale participantului sau alte defecțiuni ale mecanismelor rețelelor de socializare care fac imposibilă contactarea sau validarea participantului și care nu sunt imputabile Organizatorului;


● erori cauzate de folosirea incorectă a computerului personal de către participant (întreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea credință a tehnologiei de către participant în scopul de a manipula rezultatele concursului) sau a device-ului mobil folosit a accesarea platformei Facebook;


● erori cauzate de folosirea altor tehnologii sau rețele de socializare decât cele indicate de către Organizator în regulament;


● situațiile în care anumite persoane înscrise în concurs sunt în incapacitate de a participa parțial sau integral la concurs, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanțe aflate în afara controlului pe care Organizatorul îl pot exercită în mod rezonabil;


● imposibilitatea Câștigătorului de a intra în posesia premiului, din cauze independente de voință Organizatorului.


Sect.7.6. Toți Participanții la concurs recunosc și sunt de acord că Facebook nu va fi ținut răspunzător pentru niciun prejudiciu suferit de către participanți ca urmare a participării la concurs.
Sect.7.7. Prin participarea la concurs, în calitate de participant, ca urmare a încărcării unor mesaje text pe contul de Facebook @DirtBikePunctRo, în legătură cu prezentul concurs, toți participanții acordă Organizatorului o licență universală din punct de vedere teritorial, neexclusiva, gratuită, irevocabilă, pentru durata maximă de protecție a drepturilor potrivit legii și pentru toate modurile de utilizare și exploatare (incluzând, dar fără a vă limita la dreptul de reproducere, distribuire, împrumut, realizare de opere derivate, în întregime sau parțial).
Sect.7.8. În măsură în care legea locală impune proceduri care trebuie respectate, sau aprobări, autorizări, acorduri sau altele care trebuie obținute în scopurile unei asemenea licențieri, participanții se obligă să îndeplinească aceste proceduri, să obțină asemenea aprobări, autorizări, acorduri sau altele, la solicitarea Organizatorilor.
Sect.7.9. În cazul în care participanții nu doresc să acorde aceste drepturi sau să îndeplinească cele de mai sus, aceștia sunt rugați să nu participe la acest concurs.


SECȚIUNEA 8. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Sect.8.1. Datele cu caracter personal ale participanților sunt prelucrate de către Organizator în scopul desfășurării.
Sect.8.2. Datele personale sunt prelucrate de către Organizator, în calitate de operatori de date, atât direct, cât și prin intermediul Agențiilor, în calitate de persoane împuternicite (entități care prelucrează date cu caracter personal pe seama și în numele Organizatorilor) în sensul Regulamentului.
Sect.8.3. Temeiul juridic al prelucrării datelor îl constituie executarea contractului (art. 6 alin. 1 lit. b) din Regulament), respectiv acordarea de către Organizatori câștigătorului premiului menționat în prezentul regulament de concurs
Sect.8.4. De asemenea, organizatorii prelucrează datele câștigătorului în temeiul obligațiilor prevăzute de reglementările legale în vigoare referitoare la calcularea, reținerea și virarea la bugetul de stat a sumelor reprezentând taxe, impozite și contribuții datorate de aceștia în considerarea naturii premiilor acordate care constituie avantaje în natură și care urmează regimul fiscal al acestei categorii, conform art. 6 alin. 1 lit. c) din Regulament (astfel cum se menționează și în SECȚIUNEA 7).
Sect.8.5. Categoriile de date personale care fac obiectul prezentei prelucrări sunt următoarele:


● pentru toți participanții: contul de Facebook cu informațiile aferente;


● pentru câștigător: nume, prenume, adresa de email, număr de telefon, localitatea de reședința și datele din cartea de identitate.


SECȚIUNEA 9. PERSOANELE VIZATE ȘI DREPTURILE ACESTORA
Sect.9.1. Persoanele vizate de prezenta prelucrare sunt (a) persoanele fizice majore care se înscriu în concurs potrivit prezentului Regulament Oficial, indiferent dacă se dovedește ulterior că acestea nu îndeplineau condițiile pentru a fi considerate participant potrivit prezentului regulament oficial.
Sect.9.2. Drepturile Participanților ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate. Fiecare persoană vizată de prezenta prelucrare beneficiază conform prevederilor legale aplicabile în materie de următoarele drepturi:


● dreptul de acces la date – aveți dreptul, ca în orice moment, să știți ce date prelucrăm cu privire la dumneavoastră și cum prelucrăm aceste date;


● dreptul la rectificare – în cazul în care constatați că datele pe care le prelucrăm sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul să ne solicitați rectificarea, completarea datelor inexacte sau incomplete;


● dreptul la ștergerea datelor - în anumite situații (de ex. atunci când datele nu mai sunt necesare pentru scopul în care au fost colectate sau atunci când datele sunt prelucrate ilegal) să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră prelucrate în scopurile menționate în prezentul document;


● dreptul la restricționarea prelucrării - vă este recunoscut, în condițiile art. 18 din Regulament, iar Organizatorul va fi obligat să oprească temporar prelucrarea datelor până la clarificarea exactă a situației acestor date;


● dreptul la opoziție - din motive legate de situația dumneavoastră particulară, în condițiile art. 21 din Regulament;


● dreptul de a vă adresa cu o plângere - la Autoritatea Națională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal;


● dreptul de a vă adresa cu o acțiune în instanța - atunci când considerați că drepturile dumneavoastră sunt încălcate;


Sect.9.3. În cazul oricăror întrebări cu privire la prelucrarea datelor personale sau în vederea exercitării oricăruia dintre drepturile menționate mai sus, persoană vizată va transmite o cerere scrisă, la adresa de e-mail [email protected].


SECȚIUNEA 10. STOCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Sect.10.1. Datele participanților la Concurs sunt stocate pentru o perioada de 2 ani la dată finalizării Concursului, pentru respectarea termenului general de formulare a plângerilor sau contestațiilor. Documentele justificative care stau la baza acordării premiului, cum sunt procesele verbale de acordare sunt păstrate pentru o perioada de 10 ani de la închiderea anului financiar relevant, pentru a putea fi prezentate autorităților financiare competențe, la solicitarea acestora.

SECȚIUNEA 11. CATEGORII DE DESTINATARI
Sect.11.1. Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în cadrul concursului de către sau pe seama Organizatorilor pot fi transmise partenerilor contractuali ai acestuia care asista în organizarea concursului (care vor prelucra datele conform instrucțiunilor Organizatorilor) și realizării celorlalte scopuri menționate mai sus, altor parteneri contractuali, autorităților competente, conform prevederilor legale în vigoare, precum și publicului (în ceea ce privește câștigătorii). Organizatorii pot transfera datele cu caracter personal în alte state din cadrul Uniunii Europene (de ex. laboratoare de analize medicale). Organizatorii se obligă să respecte toate prevederile legale privind protecția datelor personale, stocând datele atât pe perioada desfășurării concursului, cât și ulterior încheierii acestuia, pe perioada necesară, în acord cu prevederilor legale în vigoare în materie fiscală și în materia arhivării.

SECȚIUNEA 12. PUBLICITATEA
Sect.12.1. Prin înscrierea și participarea la concurs, câștigătorul/beneficiarul final al premiului își exprimă acordul în mod expres și neechivoc cu privire la filmarea, înregistrarea și/sau fotografierea acestora, precum și cu privire la folosirea pe o durata de 1 an de la momentul intrării în posesia premiului, a tuturor materialelor rezultate în urmă filmării, înregistrării și/sau fotografierii acestora în orice formă de publicitate post-concurs, în legătură cu aceasta, fără remunerare sau cost din partea Organizatorilor.

Sect.12.2. Înscrierea la concurs implică acceptarea necondiționată și irevocabilă a câștigătorului/beneficiarului final al premiului că numele, fotografiile și materialele filmate cu aceștia în timpul desfășurării concursului sau în cadrul campaniilor publicitare ulterioare, conținând imaginea, numele și vocea acestora, să poate fi fixate, difuzate și/sau exploatate în scop publicitar pe o durată de 1 an de la momentul intrării în posesia premiului de către Organizatori, fără niciun fel de pretenții pecuniare sau de orice altă natură din partea câștigătorului/beneficiarului final al premiului.

Sect.12.3. Prin înscrierea și participarea la concurs, câștigătorul/beneficiarul final al premiului cedează cu titlu gratuit Organizatorilor dreptul exclusiv de a folosi imaginea și vocea acestora în toate ipostazele, situațiile și aparițiile realizate de aceștia în timpul investigațiilor oferite ca premiu, pe o durata de 1 an de la intrarea în posesia premiului. Drepturile acordate includ dreptul de folosire a numelui, imaginii (în fotografii și/sau înregistrări audio-video) și a vocii acestora, în toate tipurile de media cunoscute în prezent sau apărute ulterior, precum și folosirea lor pe o durata de 1 an de la momentul intrării în posesia premiului, în scop publicitar, în toate campaniile de promovare realizate de către Organizatori, pe teritoriul României, inclusiv prin internet

SECȚIUNEA 13. LITIGII
Sect.13.1. Eventualele litigii apărute între Organizatori și participanții la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competențe. Legea aplicabilă este legea română.

SECȚIUNEA 14. ÎNCETAREA ÎNAINTE DE TERMEN A CONCURSULUI
Sect.14.1. Concursul poate înceta înainte de termen, în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră sau în cazul imposibilității Organizatorilor, din motive independente de voința acestora, de a continua concursul potrivit Regulamentului oficial. Situațiilor avute în vedere mai sus le sunt asimilate și actele de putere publică ale unei instanțe competente sau ale altei autorități publice competențe care impedica derularea concursului potrivit regulamentului oficial. În situațiile avute în vedere în această secțiune, Organizatorii nu mai sunt ținuți la nicio obligație către Participanți, după cum nu sunt ținuți la întoarcerea unei sume bănești sau plata unei sume bănești cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.


Încetarea înainte de termen a concursului urmează a fi adusă la cunoștință publică în modalitățile prevăzute la SECȚIUNEA 1.

Secțiunea 15. Regulamentul oficial al concursului
Sect.15.1. Regulamentul oficial al concursului este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul dirtbike.ro precum și la sediul Organizatorilor. Prin participarea la acest concurs, Participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament oficial.

Promovarea ta aici !

Solicita acum promovarea afacerii tale pe platforma noastră. DirtBike.ro este site-ul comunităţii de cicliști și portalul numărul unu din România cu anunțuri de vânzare de biciclete, piese, accesorii si echipamente.

Google Ads